Inici COMARQUES BAIX MAESTRAT Note de Premsa plataforma “Trens Dignes Maestrat”

Note de Premsa plataforma “Trens Dignes Maestrat”

281

Nota de premsa completa:

“Compliment d’un any de la primera moció presentada als ajuntaments per tal de que interveniren i exigiren revertir la situació a la que està sotmés el servei públic de ferrocarril de Rodalies i Mitjana Distància”

El passat divendres 31 de gener de 2020, es va complir un any des que la plataforma Indignats amb Renfe, presentara la primera moció als ajuntaments afectats per la precarització del servei de Rodalies i Mitjana Distància, on a cada moció es recollia l’estat d’abandó i de caos al que està sotmés el servei, així com les demandes i propostes de millora des d’aquesta plataforma d’usuàries.

Ha passat un any des que es presentara i aprovara la primera moció a Carcaixent; s’han presentat i aprovat moltes mocions i la qualitat del servei, continua empitjorant i molt cada dia, afectant cada vegada de forma directa tots els díes a més usuàries.

Els motius que ens varen dur a presentar aquestes mocions, varen ser les següents:

Històricament les inversions han sigut destinades a l ́AVE, deixant al tren convencional baix mínims en seguretat i qualitat. Les inversions en Alta Velocitat, en 2018 van ser del 80% dels pressupostos destinats al ferrocarril, beneficiant tan sols al 3,8% de les persones usuàries; per contra, el 96,2% de les usuàries del tren convencional, sols reben el 20% de les inverions.

Els 60.000 Milions d ́Euros d ́inversió en AVE, suposen que cada ciutadà de l ́estat espanyol hi haja pagat 1.200 Euros per financiar un tren el.litista i devorador de recursos mediambientals, econòmics i que aprofundeix en la discriminació social.

En 2019, sols a València, es van suprimir 7.793 trens en Rodalia i Regionals quasi tots per falta de personal, material o manteniment del material.
En els últims anys s ́han perdut més de vuitanta milions d ́usuàries sols a Valencia i sempre pel mal servei prestat i les interminales i innecessàries obres del Corredor Mediterrani, que es un AVE camuflat i que no ha dut cap benefici a les persones usuàries.

A dia d ́avuí, la situació del ferrocarril es insostenible i pitjor que quan vàrem presentar les mocions ara fa un any. Per això demandem el següent:

1. Prioritzaciódelesinversionsenelmésnecessariiurgent,queamésa més, es el que menys despesa econòmica suposaría.

  1. Una reestructuració dels horaris i les freqüències, que permeta un servei puntual i amb garanties de circulació, sense cancel.lacions d ́última hora i la contractació del personal necessari per garantir un servei públic de qualitat i amb les garanties de seguretat.
  2. Rehabilitació i adequació de les estacions, donant prioritat als serveis més essencials tals com sales d ́espera, iluminació adequada a les andanes, serveis, informació personal i amb pantalles, eliminar les barreres arquitectòniques per a persones amb diversitat funcional, bicicletes, etc…
  3. Material ferroviari en condicions, segur, de qualitat, sostenibles i energèticament eficients, dins dels estàndards adequats d ́insonorització i accessibilitat, sense deficiències tan usuals com ara les portes dels WC “fora de servei”.
  4. Que opere el personal necessari en les estacions com ara l ́atenció necessària en màquines expenedores, torns cancelats, serveis, etc…; Sobretot en els períodes de màxima afluencia per evitar cues i situacions perilloses, es deu agilitzar la sortida pels torns deixant-los oberts en cas necessari.
  5. Adaptació de les línies actuals de Rodalia per tenir amb compte les necessitats de la població, perllongar línies emprant reestructuracions que faciliten la possibilitat de comunicar les poblacions amb les capitals administratives, els centres de treball i els centres acadèmics.
  6. En una fase també immediata però posterior, analitzar les inversions en l ́electrificació de totes les línies que encara no hi estàn així com la duplicació de les vies en els trams que siguen necessaris.
  7. Reestructuraciódeleslíniesdemercaderiesdonantprioritatnovament, al transport de mercaderies per tren, no sols transfronterers sinó també de proximitat, emprant i creant nusos logístics per complementar i posibilitar l ́arribada de les mercaderies a les ciutats i el repartiment per mitjos respetuosos amb el medi ambient, de les mateixes.
  8. Integraciód ́unmapadelaxarxadetransportspúblicsdelaciutatcom ara FGV, BUS i TREN per poder complementar-se entre elles, potenciant els intercanviadors modals també amb la bicicleta per a que possibilite la mobilitat prescindint-hi del vehicle privat, així com una necessària integració tarifàría en consorci que agilitze els desplaçaments amb un sols títol de transport.

10.L ́aposta per un transport púlic de qualitat es tradueix en un impacte positiu de la qualitat de l ́aire que respirem a les ciutats. Fer una ciutat més sostenible i més amable per a les persones, passa per un sistema eficient que convide a deixar el cotxe en casa per anar al treball o la universitat.

11.Depuració de responsabilitats com la dimisió i/o destitució dels responsables de la gestió de les linies de Rodalies i Mitjanes Distàncies de València.

12.Intervenció i implicació de les administracions a través dels polítics per tal de revertir una situació que cada vegada es més insostenible i que afecta cada dia a milers de persones usuàries d’aquest servei públic.

Samuel Martínez Rodríguez
Portaveu de la Plataforma Indignats amb RENFE.

Article anteriorReunió d’Itineraris Vinaròs amb la directora general d’Acció Comunitària i Barris Inclusius
Article següentMucbe acull a Benicarló l’exposició col·lectiva «Ceramistes contemporanis castellonencs»