Inici VINARÒS L’Ajuntament de Vinaròs rescindeix el contracte de la zona blava per incompliments...

L’Ajuntament de Vinaròs rescindeix el contracte de la zona blava per incompliments amb un deute d’uns 150.000 €

2248

La zona blava serà temporalment gratuïta des que ho anuncie l’ajuntament i fins que no es torne a adjudicar

La decisió s’ha pres amb motiu dels reiterats incompliments de les clàusules i condicions contractuals per part de l’empresa

Marc Albella,  regidor de Governació de l’Ajuntament de Vinaròs, ha anunciat dimarts 21 davant dels mitjans de comunicació la rescissió del contracte de la zona blava i els aparcaments subterranis amb l’empresa Hinobepa S.L per incompliments de les clàusules i condicions, a més de no realitzar l’abonament corresponent del cànon, reflectit també en el contracte.

El regidor Albella ha destacat que l’empresa va demanar un reequilibri econòmic, en temps i forma, però finalment no s’ha resolt favorablement, fet que ha propiciat la resolució definitiva del contracte. Segons afegia “actualment hi ha dos expedients sancionadors oberts, el primer pel valor de 3.000€ per desobediència als requeriments demanats per l’Ajuntament, mentre que el segon, pel valor de 6.000€, és per no presentar el protocol de comunicació en el sistema de gestió de l’Ajuntament, dos expedients que continuaran endavant, tot i la rescissió del contracte”.

Pel que fa al deute que l’empresa té amb el Consistori, Albella comentava que “encara s’ha de quantificar, perquè falta resoldre l’expedient de liquidació que certifique la situació final de la mateixa”, encara que es tractaria d’uns dos trimestres (uns 150.000 euros).

En aquest sentit, assenyalava que en el cas que no s’arribe a un acord, llavors l’Ajuntament emprendrà les accions legals i jurídiques corresponents per reclamar el deute pendent.

En relació al futur de la zona blava i pàrquings soterrats, Albella explicava que mentre no es torne a licitar un nou contracte l’Ajuntament ha previst tres possibles escenaris, que seran el menys lesius possibles per a la ciutadania i treballadors.

El primer seria la suspensió temporal de la zona blava, fet que permetrà estacionar els vehicles de forma gratuïta sense cap excepció fins a nou avís. Aquesta mesura s’informarà degudament a la ciutadania a través de cartells, anuncis als mitjans de comunicació i xarxes socials. Quant al pàrquing soterrat, també es permetrà l’estacionament gratuït per tots els usuaris i es faria la contractació de seguretat privada per garantir la seguretat de vehicles.

El segon escenari seria la gestió directa dels pàrquings soterrats per part de l’Ajuntament, fins a l’inici de la nova licitació, amb la contractació temporal dels actuals treballadors i amb el manteniment també de les actuals condicions d’estacionament. Per la seua banda, la zona blava quedaria temporalment suspesa.

El tercer escenari seria la posada en marxa d’un contracte menor amb una empresa per a la gestió dels pàrquings soterrats, amb el manteniment de les actuals condicions. La zona blava també quedaria temporalment anul·lada.

Albella assenyalava que “l’Ajuntament prendrà la decisió que resulte menys lesiva per als treballadors i veïns, sempre tenint en compte les recomanacions legals per part dels tècnics municipals”. Segons insistia, un cop presa la decisió s’informarà degudament a la ciutadania.

Així mateix, el regidor comentava que també s’ha mantingut una reunió amb els grups de l’oposició per informar-los de forma detallada de la decisió de rescindir el contracte, dels possibles escenaris mentre es gestiona la nova licitació i de la intenció de subrogar els treballadors.

Per acabar, anunciava que el Govern Municipal ja treballa en la nova licitació, i en proper ple ordinari es portarà a debat la modificació del Pla Anual Normatiu per introduir la planificació d’una ordenança general de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per al cobrament de serveis d’estacionament a la ciutat de Vinaròs.