Inici VINARÒS La Generalitat Valenciana aprova la nova delimitació i normativa de protecció de...

La Generalitat Valenciana aprova la nova delimitació i normativa de protecció de l’entorn de la Torreta dels Moros de Vinaròs

299

La finalitat és preservar aquesta resta històrica catalogada com a Bé d’Interés Cultural amb l’aprovació dels usos permesos als terrenys dels voltants

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha aprovat la nova delimitació de l’entorn de la Torreta dels Moros, així com la normativa per a garantir la seua protecció. En aquest cas, no es podran realitzar noves construccions, excepte les auxiliars per a les tasques agrícoles i les que siguen d’ús cultural per a la posada en valor i divulgació del patrimoni, sempre i quan siguen ambientalment compatibles. Així mateix, es permetran actuacions per facilitar la visita pública i el gaudir patrimonial del bé.

Cal destacar que el Decret de la Generalitat també inclou la inscripció de la Torreta dels Moros en la secció primera de l’Inventari general del patrimoni cultural valencià i en el Registre general de béns d’interés cultural, que depén de l’Administració General de l’Estat.

Pel que fa a la Torreta dels Moros, era una de les moltes construccions que existien al litoral valencià com a defensa dels atacs provinents de la mar. Era una torre amb una planta rectangular de 6,4 x 5,9 metres i estava composada per una planta soterrada coberta per un sostre de volta, construïda amb maçoneria, que feia les funcions d’aljub. Així mateix, la construcció tenia dues alçades que servien com a estàncies i sobretot permetien realitzar les tasques de vigilància.