Inici PREMSA VALENCIANA La Generalitat accepta els terrenys per a construir el segon Centre de...

La Generalitat accepta els terrenys per a construir el segon Centre de Salut

580

La generalitat accepta la cessió gratuïta de la parcel·la on es construirà el segon Centre de Salut de Vinaròs


El diari oficial de la Generalitat valenciana, per part de la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, ha fet publica la resolució de 22 de juny per la qual s’accepta la cessió gratuïta mitjançant mutació demanial, d’una parcel·la de 1.950 m² de superfície situada en el sector SUD 17 de Vinaròs, amb destinació a la construcció d’un centre de salut a la localitat. (DOGV núm. 8846 de 30.06.2020).


Cal recordar que l’ajuntament de Vinaròs, mitjançant acord del ple de la corporació municipal, en sessió ordinària celebrada el 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment la mutació demanial d’una parcel·la de 1.950 m a favor de la Generalitat, amb destinació a la construcció d’un Centre de Salut. El solar està ubicat junt a l’avinguda de Leopoldo Querol, cantonada amb uns nous vials que ja va urbanitzar el nostre ajuntament.

Fotos: Julian Zaragozà