Inici COMARQUES BAIX MAESTRAT La Diputació trau a informació pública el projecte d’ampliació de la depuradora...

La Diputació trau a informació pública el projecte d’ampliació de la depuradora de Santa Magdalena

51

La Diputació de Castelló ha tret a exposició pública el projecte bàsic i d´execució de les obres d’ampliació de l’Estació Depuradora de Santa Magdalena, la inversió de la qual arriba als 624.909 €. En aquest sentit, avui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província l’obertura del termini per a poder presentar al·legacions al citat projecte. Així, en el moment que transcórrega el termini de 20 dies si no es produïxen reclamacions es procedirà a l’aprovació definitiva.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, explica que la depuradora es va construir en 1985 i amb el pas dels anys presenta una sèrie de deficiències que han de solucionar-se.

En aquest sentit, segons l’informe, redactat pels tècnics: “els mesos de màxima afluència de població se supera el cabal de disseny de l´EDAR i per tant no s’aconseguix realitzar el procés de nitrificació de manera adequada. Funcionant en aquestes condicions són habituals les fuites de sòlids juntament amb l’efluent perquè el temps de retenció en els decantadors secundaris és inferior a tres hores. L’estat general de l’obra civil és deficient, presentant foradades i un grau d’oxidació en els elements metàl·lics elevat. Els equips com la reixa automàtica o el bufador han superat el seu període de vida útil i el nombre de reparacions es dispara”.