Inici BENICARLÓ (Treball) El nivell d’ocupació més alt a la Comunitat Valenciana en els...

(Treball) El nivell d’ocupació més alt a la Comunitat Valenciana en els últims 15 anys

314

La Comunitat Valenciana compte en aquests moments amb 2.206.300 persones treballant segons l’EPA del primer trimestre de 2023, el nivell d’ocupació més alta dels últims 15 anys, i no gaire lluny del rècord històric absolut aconseguit en ple boom immobiliari a principis de 2008.

Des de juny de 2015 en la Comunitat Valenciana s’han generat 339.200 ocupacions segons l’EPA, la qual cosa suposa una mitjana de 118 llocs de treball cada dia.
Els ocupats han crescut des de 2015 en la Comunitat Valenciana un 18,2%, un increment major que l’observat a Espanya (14,5%). La Comunitat Valenciana ha creat el 13,1% de l’ocupació generada a Espanya.

N. de P. GVA / Foto: istock

Més ocupació a temps complet
D’aqueixes 339.200 ocupacions més en termes nets, sobreïx que tot l’augment es concentra en els contractes a temps complet (347.100 més) mentre que els contractes a temps parcial es redueixen (-7.800 menys). Hui dia el 84% de l’ocupació valenciana és a temps complet quan a mitjan 2015 no aconseguia el 81%.
D’altra banda, entre els treballadors valencians, actualment el 83,4% dels mateixos tenen un contracte indefinit quan a mitjan 2015 era només el 72%. Dit d’una altra manera, la taxa de temporalitat que a mitjan 2015 es xifrava en la Comunitat Valenciana en el 28%, hui s’ha reduït fins al 16,6%, el mínim històric de la sèrie disponible, i per davall de la mitjana estatal (17,5%).
Més contractes indefinits

En aquests moments hi ha 469.000 persones més amb contractes indefinits i 110.000 menys amb contractes temporals. L’avanç de la contractació indefinida en la Comunitat Valenciana s’ha xifrat en un 43% enfront del 30% observat a Espanya.
Per sexe, la creació d’ocupació en els homes ha augmentat en 184.100 persones (un 18,1% més) i en les dones en 155.000 persones (un 18,2% més). Quasi la meitat (46%) de l’ocupació generada en aquest període és femení.
Per edat, entre els més joves (16-24 anys) hi ha 36.600 ocupacions més en la Comunitat Valenciana, un 42% més, ritme una mica més intens que en la mitjana estatal. Si el rang d’edat s’amplia fins als 16-29 anys, hi hauria 72.600 ocupacions més, un creixement del 30%.

Reducció de l’atur
La bona generació d’ocupació s’ha traduït en una reducció d’atur, segons l’EPA, que es xifra, per al període de gestió, en -205.900 persones, un descens del -37%. Som la 3a comunitat que més ha reduït l’atur en valor absolut (després d’Andalusia i Catalunya i per davant de Madrid).
En aquests moments hi ha 133.200 actius més que a mitjan 2015, un 5,5% més. Som la segona autonomia en la qual més han crescut els actius en valor absolut després de Madrid (a Espanya hi ha 565.000 actius més, un 2,5% més).
Quant a la taxa de desocupació, s’ha aconseguit reduir en aquests anys en -9,2 punts, en passar del 23,0% que hi havia en el segon trimestre de 2015 a l’actual 13,8%.