Inici COMARQUES Més de 7 milions € per a la rehabilitació del patrimoni...

Més de 7 milions € per a la rehabilitació del patrimoni històric en 57 municipis de Castelló

223

La Generalitat injectarà més de set milions d’euros de fons propis per a la rehabilitació del patrimoni històric en 57 municipis de Castelló

• Al conjunt de la Comunitat Valenciana es destinen 16,5 milions per actuacions en 132 municipis.

• Les actuacions estan destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i dinamització cultural, així com l’adequació i renovació de béns i espais municipals

Castelló de la Plana (28.03.23) La secretaria autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, Elena Cebriàn, i el director general d’Administració Local, Adolf Sanmartín, han presentat hui en la Casa dels Caragols de Castelló les ajudes del Consell per a la rehabilitació del patrimoni cultural. A l’acte han assistit bona part dels alcaldes i representants dels 57 municipis de les comarques de Castelló que es veuran beneficiats per aquestes ajudes.

Es tracta de la primera convocatòria que fa el Consell amb fons propis després de les que s’han atorgat en els darrers anys amb fons europeus. A ells poden acollir-se els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana “que acrediten la titularitat pública o privada dels béns, sempre que, en aquest últim cas, l’actuació municipal revista especial significació per al municipi, i que amb ella es compleixi amb un objectiu d’utilitat pública o d’interès social”.

Per al nou director general d’Administració Local, Adolf Sanmartín, “El que intentem, amb complicitat amb la Direcció General de Patrimoni, és ajudar als ajuntaments per a veure com poden dinamitzar i valoritzar aquest patrimoni local que tenim. Sobretot en ajuntaments més menuts els quals les partides pressupostàries que poden dedicar a aquest tema són escasses”.

Sanmartín ha destacat també la voluntat del Consell d’aprovar unes basses reguladores per donar-li continuïtat a aquesta iniciativa. “No soles per a enguany, sinó fer aquesta ajuda perdurable en el temps”.

Beneficiaris

Les actuacions objecte de la convocatòria busquen finançar les intervencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i dinamització cultural l’adequació, així com la renovació de béns i espais municipals.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els municipis i entitats locals menors Comunitat Valenciana que acrediten la titularitat pública o privada dels béns, sempre que, en aquest últim cas, l’actuació municipal “revista especial significació per al municipi, i que amb ella es compleixi amb un objectiu d’utilitat pública o d’interès social”.

Les actuacions susceptibles de ser subvencionades contemplen el cost de la redacció dels projectes i la de direcció de les obres fins a un màxim del 10% del cost d’execució de l’obra. També el cost de reparació, conservació o manteniment, restauració i rehabilitació de béns immobles “que posseeixin valors de caràcter històric, artístic o d’interès local, d’accés o utilització pública”.
Finalment, es poden subvencionar els treballs d’adequació i renovació de béns públics o privats d’interès local degudament justificat per l’entitat.

El termini d’execució de les actuacions subvencionades no podrà excedir del 31 d’octubre de 2023. Des de la direcció general d’Administració Local s’ha destacat la voluntat del Consell de procedir al pagament anticipat del 30 % de la subvenció aprovada, en concepte de provisió de fons per a l’arrancada de l’actuació.