Inici PEÑÍSCOLA L’Ajuntament de Peníscola inicia els treballs en la Séquia del Rei

L’Ajuntament de Peníscola inicia els treballs en la Séquia del Rei

293

L’objectiu del projecte és eliminar la vegetació que rebleix la séquia per a permetre la circulació de l’aigua, eliminar els desfets urbans que es troben dins d’aquesta, extraure la canya i retirar-la seguint els protocols per a la gestió de flora invasora

Després de les dues actuacions anteriors de neteja de séquies en la marjal, i veient els bons resultats que s’han obtingut, l’Ajuntament de Peníscola sol·licitava autorització a l’òrgan ambiental competent de la Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició ecològica, de la Generalitat Valenciana, per a continuar amb la neteja de la Séquia del Rei i retirada de la vegetació de l’interior del llit que provoca estancament de l’aigua, acumulació de sediments i residus d’origen antròpic, cobrint una superfície de 1.035 metres lineals.

Després de l’obtenció dels preceptius permisos i sota la supervisió de treballs per part de la Fundació Global Nature, han començat les tasques avui.

L’objectiu del projecte és eliminar la vegetació que rebleix la séquia per a permetre la circulació de l’aigua, eliminar els desfets urbans que es troben dins d’aquesta, extraure la canya (Arundo donax) i, en col·laboració amb la brigada de biodiversitat de la Conselleria, retirar-la seguint els protocols que marca la gestió de flora invasora.

L’alcalde, Andrés Martínez, ha visitat l’inici de les tasques al costat de l’edil delegat de l’àrea de Medi Ambient, Miguel Castell, que impulsa aquests treballs.

L’àrea que es troba al voltant de la séquia és zona LIC i es troba en el tram afectat pel pla de recuperació del samaruc i el fartet, la qual cosa suposa restriccions temporals en les actuacions, però no impedeixen la seua execució en el període i forma sol·licitat.

Els treballs es realitzaran fins al 15 de març amb la màquina retroexcavadora amfíbia i amb una eina de tall adaptada a un braç extensible. Aquesta eina permet el tall i l’apilament de la vegetació al mateix temps.

La vegetació segada (Phragmites australis) s’apilarà en la zona del pàrquing a l’espera que s’asseque i una vegada seca es triturarà amb la finalitat de reutilitzar aquest producte en jardineria o enfortiment del bri de la séquia que voreja el pàrquing.

Les zones amb Arundo donax seran senyalitzades per a la seua gestió per part de la brigada de Xarxa Natura2000 de la Conselleria.

L’import dels treballs descrits suposen una inversió de 45.000€ de la Regidoria de Medi Ambient i dona continuïtat als treballs iniciats l’any passat en la Séquia Sangonera.