Inici BENICARLÓ Es presenten 481 al·legacions a la versió preliminar del Pla General Estructural

Es presenten 481 al·legacions a la versió preliminar del Pla General Estructural

649

Els veïns de Benicarló han presentat 481 al·legacions a la versió preliminar del Pla General Estructural, que en realitat corresponen a 40 reclamacions diferents. L’equip tècnic contestarà les al·legacions i emetrà un informe detallat incorporant les que finalment s’accepten.

Una vegada finalitzat el procés de participació i el període d’exposició pública, la versió preliminar del Pla General Estructural ha rebut un total de 481 al·legacions, tot i que en realitat aquestes reclamacions es redueixen a 40 al·legacions diferents, la majoria referides a qüestions relacionades amb la costa Nord.

L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, responsable de l’Àrea d’Urbanisme, ha explicat que «totes les al·legacions es remetran a l’equip tècnic, que emetrà un informe detallat». «Una vegada tinguem aquest informe, contestarem a totes i cadascuna de les al·legacions i comunicarem a les persones que han al·legat si s’accepten o no les seues propostes», ha detallat l’alcaldessa.

El document definitiu que sorgirà d’aquestes al·legacions, juntament amb l’expedient d’avaluació ambiental, es remetran a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que elaborarà el dictamen per a l’avaluació ambiental. De tot aquest procediment sorgirà el document definitiu per a poder aprovar el Pla General Estructural, que passarà primer pel Ple de l’Ajuntament i finalment per la Conselleria d’Habitatge.

A partir d’aquí, els serveis tècnics de l’Ajuntament redactaran el Document d’Ordenació Detallada, que determinarà els perfils de detall del Pla i tindrà una tramitació similar al Pla General Estructural, sense ser necessària l’aprovació d’instàncies superiors.

Aquest serà l’últim dels tràmits del llarg camí cap a l’aprovació definitiva d’un PGOU que va començar a gestar-se ja fa més 14 anys i que podria quedar aprovat a finals de 2018. Xaro Miralles s’ha mostrat convençuda que «aquesta llarga tramitació arribarà a bon port aquesta legislatura» i ha explicat que el Pla General de Benicarló «definirà una planificació realista, perquè Benicarló ha de créixer de manera ordenada i sense sobredimensionar les àrees urbanitzables per damunt de les necessitats reals».