Inici COMARQUES Càritas Diocesana de Tortosa presenta ats mitjans de comunicació la Memòria Social...

Càritas Diocesana de Tortosa presenta ats mitjans de comunicació la Memòria Social corresponent a l’any 2022

416

Càritas Diocesana de Tortosa assoleix la fita de 62.249 intervencions en el seu programa d’acollida Acompanyament.

S’han superat els 810.000 euros en ajudes econòmiques directes, un increment del 15% respecte l’any 2021.

Ja son 656 persones les beneficiàries de les targetes solidàries del programa “jo com tu”. Increment del 152,30% respecte l’any 2021.

Els 749 voluntaris de càritas diocesana han dedicat més de 170.000 hores en tasques assistencials i d’acompanyament.

Fotos: Julián Zaragozà

En un acte presidit per l’Administrador Diocesà, ll·lm. Mn. José Luís Arín Roig, i amb l’assistència del Director de Càritas Diocesana de Tortosa Dídac Rodríguez i el Secretari General Agustí Adell, han exposat ets aspectes més importants de l’activitat desenvolupada per aquesta institució al llarg del passat any 2022.

Sota el títol “TU HI TENS MOLT A VEURE”, us fem arribar un resum del què ha estat el treball de Càritas Diocesana de Tortosa al llarg de l’any 2022.

“Aquest no és el temps de la indiferència perquè tothom està patint i no és el temps de l’egoisme perquè el desafiament que afrontem ens uneix a tots i no fa excepció de ningú”, aquestes paraules del missatge pasqual del papa Francesc (2020), ens porten a reflexionar sobre la necessària solidaritat cap als més vulnerables de la nostra societat.

En aquest any 2022, Càritas Diocesana de Tortosa ha prestat 62.249 serveis personals a un total de 9.582 persones, integrants de les 3.885 famílies que són ateses pels equips locals de les 35 Càritas establertes al conjunt de la diòcesi. S’ha incrementat un 5,11% el nombre de famílies ateses respecte l’any 2021.

Algunes magnituds:
En aquests tres anys de pandèmia, hem atès un 22,40% més de persones que l’any 2019. Hem passat d’atendre 7.829 persones el 2019, a 9.582 el2022; és a dir un increment nominal de 1.753 persones més.
En aquests tres anys de pandèmia, hem atès un 19,20% més de famílies que l’any 2019. Hem passat d’atendre 3.259 famílies el2019, a 3.885 el 2022; és a dir un increment nominal de 626 famílies més.
En aquests tres anys de pandèmia, hem portat a terme un 24,55% més d’intervencion·s que l’any 2019. Hem passat de 49.978 serveis personals el 2019, a 62.249 el 2022; és a dir un increment nominal de 12.271 intervencions més.

Pel que fa a ajudes econòmiques, hem incrementat gairebé un 71,61% les ajudes econòmiques respecte l’any 2019. Hem passat de 472.000 € en ajuts a 810.000 € l’any 2022. Un increment de 338.000 euros en els tres anys.

Les despeses en ajuts directes en aquest passat 2022, s’han vist afectades per l’alta inflació (5,7%), i l’increment del cost dels aliments (14,7%), la qual cosa ha obligat a un esforç important a tots els equips locals de la diòcesi.

Les partides més destacades han estat les d’alimentació, menjador social, tiquet fresc, targetes i vals per un import de 469.000 euros. Beques menjador infants 68.000 euros. Targetes solidàries 94.000 euros. Salut (medicaments, ortopèdies, bolquers, òptiques ..)
38.000 euros. Lloguers 39.000 euros. Altres ajudes econòmiques (aigua, gas butà,
electricitat, subministres llar, material escolar, llibres i ajudes econòmiques diverses …) 74.000 euros. Fins als 810.000 esmentats.

Durant el 2022, Càritas Diocesana de Tortosa va destinar 2.427.430,39 € a totes les seves activitats. Prop del 86% d’aquesta inversió es van dedicar als projectes de protecció social.

Cal destacar que del total de 2.427.430,39 € de donatius econòmics i en espècie rebuts, el 72% provenen d’aportacions privades i el 28% de fons públics.

En l’exercici 2022, hem atès 9.582 persones mitjançant els 26 projectes que tenim en marxa. D’aquestes, un total de 2.21O són infants, 417 més que el 2021 (+23,25%); i 534 son persones grans.

D’altra banda, també cal ressaltar els 749 voluntaris que col·laboren en les tasques pròpies de cadascun dels seus equips locals, els quals han dedicat més de 171.000 hores en projectes assistencials o d’acompanyament.

Càritas és l’expressió de l’amor preferencial de la comunitat cristiana pels pobres. Som
Església, no una organització de l’Església.Càritas Diocesana de Tortosa estem presents al 85% de les poblacions de més de 1.000 habitants de la nostra diòcesi.

A nivell supradiocesà ens coordinem amb Càritas Catalunya, Càritas Comunitat Valenciana i Càritas Espanyola. Mitjançant aquesta última, estem presents en Càritas Europa i Càritas lnternationalis, arribant així a més de 198 països.