Inici BENICARLÓ Barceló anuncia noves mesures i incentius per a combatre la falta de...

Barceló anuncia noves mesures i incentius per a combatre la falta de professionals en places de difícil cobertura

412

– Acceptar un lloc de difícil cobertura puntuarà més en els processos de selecció i acurtarà els temps per a progressar en la carrera professional
– La norma introduirà les ‘aliances estratègiques’, una fórmula que permetrà desplaçar els recursos assistencials on estiga el pacient, i no a l’inrevés
– El nou Marc Estratègic destinarà 326 milions d’euros a impulsar l’Atenció Primària i Comunitària amb més personal, més recursos, més tecnologia i un nou model organitzatiu i assistencial
– La Comunitat Valenciana optarà a ajudes del Ministeri dirigides a accions que promoguen la salut digital o bucondental


La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha presentat un projecte de decret per a regular l’ocupació de llocs de difícil cobertura en la sanitat pública valenciana, durant la seua compareixença en la Comissió de Sanitat i Consum de les Corts per a informar del Marc Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària 2022/2023.

En virtut de la nova norma, cobrir una plaça de difícil cobertura comportarà una sèrie d’incentius: Reducció del temps de permanència necessari en cada grau per a la progressió en la carrera professional; avantatges de puntuació en els processos de selecció i provisió; augment dels punts per a aconseguir objectius en la productivitat variable i prioritat en la participació d’activitats formatives i d’investigació.

A més, el decret introduirà també el model de ‘aliança estratègica’. “Aquesta fórmula es resumeix en un concepte molt senzill: en lloc que siga el pacient el que es desplace al lloc on estan els recursos assistencials, seran els recursos els que es desplaçaran on siguen necessaris. D’aquesta manera, impulsarem la col·laboració dels professionals entre departaments o entre centres de salut, i facilitarem la cobertura de les necessitats assistencials en àrees o especialitats amb falta de professionals, tant en Atenció Primària com hospitalària”, en paraules de la consellera.

Aquestes mesures contingudes en el projecte de decret venen a reforçar el nou model d’Atenció Primària i Comunitària definit per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per als exercicis 2022 i 2023 i que se substancia en més personal, més recursos, més tecnologia i un nou model organitzatiu i assistencial.

La nova estructura, una vegada s’implementen totes les mesures, convertirà l’Atenció Primària i Comunitària de la Comunitat Valenciana en el pilar fonamental d’un sistema sanitari caracteritzat per una atenció pròxima i de qualitat, que responga al repte de l’envelliment poblacional i la cronicitat, i potencie les noves tecnologies i la medicina preventiva.

De fet, el nou Marc Estratègic s’estructura en cinc línies: l’Atenció Primària i Comunitària com a eix principal del Sistema de Salut; una atenció centrada en les persones; l’enfortiment de l’Atenció Primària i Comunitària, la potenciació de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació; i un últim apartat relatiu a docència, investigació i innovació. Aquestes cinc línies s’articulen en 23 objectius i 100 accions específiques.

Millores en les ràtios en infermeria, medicina i pediatria

Dins d’aqueix nou Marc Estratègic, Barceló ha traslladat a les Corts que es destinaran més de 326 milions d’euros per a incrementar els recursos humans i materials entre enguany i el pròxim. Les següents anualitats continuaran destinant-se recursos fins a aconseguir, en 2025, el 25% del pressupost sanitari.

En concret, la plantilla estructural de Primària s’ampliarà en 1.600 noves places que estaran creades a la fi d’abril i permetran aconseguir ràtios en infermeria, medicina general i pediatria per davall de les recomanades.

Respecte als recursos materials, la inversió en tecnologia i infraestructures de 2022 i 2023 aconseguirà els 188 milions d’euros. D’ells, 76 milions seran per a la construcció de nous centres de salut; 53,5 per a equipaments i 8 per a millores en els sistemes d’informació.

Ampliació de serveis en els centres

A més, el nou model assistencial s’ajustarà a les necessitats del pacient i l’atenció podrà ser presencial, domiciliària, telefònica o per videoconferència.

Les millores, ha indicat Barceló, “permetran als treballadors sanitaris centrar-se en l’aspecte clínic i la promoció de la salut, millorar la capacitat resolutiva dels centres i donar una resposta integral a les necessitats de salut de les persones, famílies i comunitat. Potenciant, a més, l’acció preventiva”.

Per a aconseguir aquests objectius, està previst ampliar la cartera de serveis per a dotar a tots els centres de salut de l’equipament necessari per a realitzar ecografies, retinografies, infiltracions i cirurgia menor, així com activar derivacions preferents en traumatologia i cardiovascular.

A més, s’homogeneïtzaran els horaris dels punts d’atenció continuada (PAC i PAS) en tota la Comunitat Valenciana, i es reforçarà la labor d’Infermeria.

Responsables mèdic/a, d’infermeria i d’administració

En el vessant organitzatiu, per a poder gestionar d’una manera més àgil i guanyar en eficiència, els centres d’Atenció Primària tindran tres coordinacions diferenciades: metgessa; d’infermeria i d’administració/admissió.

El marc estratègic per a implantar aquesta nova Atenció Primària i Comunitària s’està desenvolupant de manera coordinada en el si del Sistema Nacional de Salut, juntament amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes.

Dins d’aquest enfocament conjunt, el marc s’ha de concretar en un pla d’acció que la Comunitat Valenciana, com la resta d’autonomies, presentarà al Ministeri de Sanitat en breu i que permetrà cofinançar moltes de les iniciatives.

Concretament, el Ministeri de Sanitat planteja tres grans línies a les quals poden acollir-se les comunitats autònomes: 69,3 milions d’euros per a accions incloses en l’estratègia de salut digital per a Atenció Primària; 44 milions d’euros per a l’ampliació progressiva de la cartera comuna de serveis de salut bucodental i 172,4 milions d’euros per a, entre altres coses, procediments diagnòstics i l’equipament necessari, optimització de processos administratius o intercanvi d’informació i interoperabilitat entre comunitats autònomes.