(Megaleria) Més de 1000 visitants al GAMESIS 2018

Fotos: redacció / Cristian Arnau